Koenraad Flamant

Pionier van de nieuwe generatie van ondernemende juristen die zweren bij een proactieve one-stop-dienstverlening met een passie voor Privacy & IT en Real Estate!

BXL.LEGAL

BXL houdt een knipoog in naar de eerste levensjaren van de stichter van dit nieuwe kantoor, Koenraad Flamant. Geboren en getogen in Sint-Joost-Ten-Node is hij een ketje. Maar BXL verwijst vooral naar de dynamiek van Brussel en de Brusselse rand als economische motor van het land, én van Europa. Ook in de vastgoedsector wordt steeds meer Engels gesproken, vandaar die Engelse naam. Bovendien zijn ‘BXL’ en ‘LEGAL’ wijdverspreide begrippen. Dat betekent uiteraard niet dat we u niet in uw eigen moedertaal bijstaan, wel integendeel!

BXL.LEGAL is in de eerste plaats gespecialiseerd in de juridische en operationele aspecten van vastgoed (REAL ESTATE).

Real Estate: Vastgoedontwikkeling en Asset & Property Management

 • Juridische audit en coördinatie van de juridische, technische, administratieve en andere audits (due diligence), in het binnenland en in het buitenland
 • Kantoren, retail, winkelcentra en residentiële gbouwen
 • Opstellen van precontractuele en contractuele documentatie: exclusiviteits- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten, opties, voorwaarden, SPA
 • Ondersteuning m.b.t. de ontwikkeling van brownfields
 • Contractuele documenten bouwteam, architecten, ingenieurs, (hoofd)aannemers, projectmanagement, delegatie van aannemer, property management, onderhoud, veiligheid…
 • Opstellen van een set van standaardhuur- en verkoopovereenkomsten (met continu updaten van de inhoud naargelang van wettelijke en andere evoluties)
 • Op maat gemaakte huur-, leasing- en verkoopovereenkomsten
 • Administratiefrechtelijke aspecten van Real Estate – zie Adm. Recht
 • Basisakte bij appartementsmede-eigendom, opsplitsen van de mede-eigendom en alternatieven inzake beheer voor zeer grote appartementsgebouwen
 • Specifieke wetgeving: Wet Breyne, veiligheidscoördinatie…

Bouwrecht

 • Onderhandelen en opstellen van overeenkomsten met aannemers, onderaannemers, projectmanagers, architecten en ingenieurs
 • Bijstand inzake incidenten tijdens het bouwproces
 • Aansprakelijkheden na de bouw: tienjarige aansprakelijkheid, verborgen gebreken…
 • Verzekeringsproblematiek

Mede-eigendom

 • Ondersteuning van de Vereniging van mede-eigenaars of van de individuele mede-eigenaars
 • Conflicten met aannemers, syndicus…
 • Problematiek van meerderheidsbeslissingen

Investeren in vastgoed en/of vastgoedontwikkeling is moeilijk geworden als u geen vennootschap hebt. Bovendien is er altijd een fiscaal luik aan verbonden. Gelukkig houdt het vennootschapsrecht geen geheimen in voor ons, en kunnen we u deskundig advies geven over fiscaal recht.

Algemeen vennootschapsrecht

 • Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Belangen van (minderheids)aandeelhouders
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en directie
 • Kapitaalverhogingen en –verminderingen
 • Uitgifte van aandelen, warrants en obligaties
 • Dividenduitkeringen
 • Familiale opvolging en erfrecht
 • Vzw’s en stichtingen
 • Herstructureringen en joint ventures

Fusies en splitsingen

 • Inbreng/overdracht algemeenheid/bedrijfstak
 • Omzetting, ontbinding en vereffening
 • Joint-ventures
 • Fusies en overnames (M&A)

Precontractuele documentatie

 • Due diligence
 • Financiering van overnames
 • Private biedprocedures, shoot-out
 • Verklaringen en waarborgen – garantiestructuren
 • Overdracht van aandelen
 • Durfkapitaal (private equity)

Startkapitaal en groeikapitaal

 • Buy-outs en buy-ins
 • Investeringsfondsen
 • Overheidssubsidies
 • Bancair recht

Leningsovereenkomsten en zekerheden

Projectfinanciering

Fiscaal recht

Gelet op de belangen die vaak spelen, werken we vaak samen met fiscale advocatenkantoren, accountants en revisoren, die verregaand gespecialiseerd zijn in de diverse problematieken van directe en indirecte belastingen.

Wij begeleiden u en vertalen de vaak zeer complexe juridische adviezen naar de praktijk en naar de concrete toepassing ervan in uw onderneming.